EMMA FORSETH OM SKYDDSVÄRNET

Här berättar Emma Forseth om Skyddsvärnet i Göteborg och alla de olika verksamheter som de bedriver. Skyddsvärnet har funnits sedan 1914 och stöttar främst människor i sociala och ekonomiska svårigheter.
Emma arbetar som verksamhetsutvecklare och har ett tydligt uppdrag.

Läs mer om Skyddsvärnet här.

 

Tillbaka till MAGAZINE