Välkommen till


Akademi SJÄL TILL SJÄL


Vi är en skola med själ och hjärta som erbjuder holistisk utveckling till privatpersoner och företag


Just nu håller vi som bäst på att ändra en del i upplägget och innehållet i vår verksamhet och passar då samtidigt på att fräscha upp hemsidan.


Målet är så klart att sidan ska bli både intressantare och tydligare och under tiden jobbet pågår är du varmt välkommen att höra av dig till


Åsa Sköld på mail eller telefon


MOBIL: 0707-90 80 00   MAIL: asa.skold@sjaltillsjal.se


Varmt välkommen tillbaka till vår webbsida i början på september