HOLISTISKT LEDARSKAP

LED MED SJÄL & HJÄRTA

LED MED SJÄL & HJÄRTA – en utbildning i holistiskt ledarskap

 

Ditt ledarskap börjar med dig själv – inifrån – och avspeglar hur väl du känner dig själv. När förståelsen och kunskapen om dig själv och ditt eget personliga ledarskap är grundlagd och integrerad, först då är det möjligt för dig att också leda andra runt omkring dig på ett tryggt och hållbart sätt.

Att leda och leva med själ och hjärta innebär att du känner dig själv, din potential och passion. Att du är medkännande, kärleksfull, accepterande, intuitivt inkännande och respektfull både mot dig själv och människor du möter. Det är både en kunskap och ett förhållningssätt som berättar om vem du är och vem du kan vara för och tillsammans med andra.

 

Holistic & Intuitive Art är en viktig del i utbildningsprogrammet LEV MED SJÄL & HJÄRTA. Den innehåller en unik kombination av tvärvetenskaplig kunskap som omfattar både urgammal esoterisk visdom och dagsaktuell forskning. Bland annat kunskapen om hjärnan, känslor, kroppen, kvant- fysik och biologi, ekologiska, andliga och mellanmänskliga system.

När du vet hur hela du fungerar och vad du behöver för att må bra kan du på riktigt påverka och förändra ditt liv på alla plan.

 

Utbildningen erbjuder 12 individuella träffar under ett år och vi går steg för steg igenom programmets olika delar med utgångspunkt från dina behov både på arbetet och privat. Tillsammans skapar vi samtal som utvecklar, läker och förändrar så du blir medveten om dina förmågor och eventuella utmaningar.

Varje träff innehåller en kunskapsdel och en upplevelsebaserad del med övningar.

Upplägget kan självklart anpassas efter de specifika behov som finns hos er både i fråga om antal gånger och betoning på innehåll.

 

Hur går det till?

Genom samtal, övningar, och hemuppgifter mellan träffarna, får du reflektera, utforska och utveckla kunskapen om hela dig själv. Vad som utmanar dig och vad som är dina naturliga förmågor och möjligheter.

Lekfullhet och kreativitet är bra motorer som gör det lättare att gå djupare och bredare in i kontakten med alla delar av dig själv. Därför kommer de olika kreativa uttryckssätten att finnas med när vi träffas.

Intentionen och målet är att du ska bli medveten om och trygg med ditt inre landskap och ledarskap. Det har du glädje och nytta av både på jobbet och hemma.

 

DU KAN FÖRVÄNTA DIG ATT:

 • känna dig själv och leda både dig själv och andra med trygghet och glädje
 • få de nycklar och insikter som behövs för att påverka och skapa ditt liv
 • din passion skapar engagemang och motivation hos både dig själv och andra
 • hantera stress med lugn och fokus
 • lita på och följer din intuition
 • du är mer lekfull, kreativ och balanserad både hemma och på jobbet

 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG:

 • 18 timmar samtal/utbildnings uppdelat på 12 tillfällen
 • Kursmaterial och övningar
 • Kort uppföljning mellan träffarna
 • Hemuppgifter
 • Utvärdering och uppföljning

 

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

 • En kunskapsorienterad del
 • En upplevelsebaserad del.
 • Personens egna önskningar och behov av utveckling

 

DU BLIR MEDVETEN OM OCH UTVECKLAR:

 • Kunskapen om holistiska system
 • Egna förmågor och styrkor
 • Passion och unika begåvning
 • Stresshantering
 • Kreativitet
 • Olika intelligenser
 • Kognitiva förmågor
 • Inre och yttre ledarskap
 • Förmåga till inre och yttre balans
 • Själslig intuition
 • Förmåga till Mindfulness, Heartfulness, Soulfulness

Om det är aktuellt finns sorgbearbetning och återfalls prevention med i upplägget.

Målgrupp: För ledning och medarbetare, inga förkunskaper behövs.

 

VI VILL VETA MER OM UTBILDNINGEN