HOLISTISKT LEDARSKAP i GRUPP

LED MED SJÄL & HJÄRTA

LED MED SJÄL & HJÄRTA – en utbildning i holistiskt ledarskap för mindre arbetsgrupper

 

Ditt ledarskap börjar med dig själv – inifrån – och avspeglar hur väl du känner dig själv. När förståelsen och kunskapen om dig själv och ditt personliga och holistiska ledarskap är grundlagd och integrerad, först då är det möjligt för dig att också leda andra på ett tryggt och hållbart sätt.

Att leda och leva med själ och hjärta innebär att du känner dig själv, din potential och passion. Att du är medkännande, kärleksfull, accepterande, intuitivt inkännande och respektfull både mot dig själv och människor du möter. Det är både en kunskap och ett förhållningssätt som berättar om vem du är och vem du kan vara för dig själv och tillsammans med andra.

 

En viktig del av innehållet i utbildningsprogrammet LEV MED SJÄL & HJÄRTA är Holistic & Intuitive Art.  Den erbjuder en unik kombination av kunskap som omfattar urgammal esoterisk visdom och dagsaktuell forskning om bland annat medvetenhet, hjärnans funktion, känslor, kroppen, kvantfysik, ekologiska och mellanmänskliga system.

Den innehåller tydliga och kraftfulla nycklar som möjliggör hållbar utveckling, läkning och förändring för dig. Den öppnar ditt medvetande för alla delar av dig som människa.

Utbildningen LED MED SJÄL & HJÄRTA erbjuder kunskap och erfarenheter som förstärker utvecklingen både för den enskilde och för företaget som helhet. Den skapar större förståelse och kunskap om gruppens alla sammanlagda styrkor och om de områden som gemensamt och individuellt behöver mer support.

 

DET FÖRVÄNTADE RESULTATET FÖR ALLA:

 • Att du känner dig själv bättre och kan leda dig själv och andra med trygghet och glädje
 • Att din passion skapar engagemang och motivation både hos dig själv och andra
 • Att du hanterar stressiga situationer med lugn och fokus
 • Att du litar på och följer din intuition
 • Att du är mer lekfull, kreativ och balanserad både hemma och på jobbet

 

DET FÖRVÄNTADE RESULTATET FÖR HELA GRUPPEN

 • Att se och ta tillvara hela gruppens förmågor, kunskap och personlighet
 • Att kreativa problemlösningar ökar
 • Att ha en tydligare kommunikation mellan varandra
 • Att respektera allas olikheter och fokusera på det ni har gemensamt
 • Att antalet friskdagar ökar

 

Mindre arbetsgrupper, med som mest 8 personer som jobbar nära varandra, har glädje av att utvecklas genom både individuella och gemensamma utbildningstillfällen. Det ger naturliga möjligheter att se närmre på olikheter och utmaningar i befintliga relationer och skapa förändring och utveckling. Ett bra samarbete bygger på respekt, acceptans och kunskap om varandras olikheter och kompetenser.

 

Den här utbildningen erbjuder 8 individuella träffar och 5 gemensamma halvdagar på ett år. Vi går steg för steg igenom programmets olika delar med utgångspunkt från dina behov både på arbetet och privat.

 

Hur går det till?

Tillsammans skapar vi samtal som utvecklar, läker och förändrar och du blir medveten om dina förmågor och eventuella begränsningar. Med hela gruppen får ni tid att utforska och enas kring delar som är viktiga för ert gemensamma ledarskap och samarbete.

Genom samtal, övningar och hemuppgifter mellan träffarna, får du utforska och utveckla kunskap om vad som utmanar dig både individuellt och tillsammans med gruppen. Innehållet i programmet gör att allas förmågor och naturliga möjligheter blir synliga och tydliga.

 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG:

 • 8 individuella samtal/utbildnings möten
 • 5 halvdagar med teori och övningar
 • Kursmaterial och övningar
 • Kort uppföljning mellan träffarna
 • Hemuppgifter
 • Utvärdering och uppföljning

 

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

 • En kunskapsorienterad del
 • En upplevelsebaserad del.

 

DU BLIR MEDVETEN OM OCH UTVECKLAR:

 • Holistiskt perspektiv
 • Förmågor och styrkor
 • Passion och unika begåvning
 • Kreativitet
 • Olika intelligenser
 • Inre och yttre ledarskap
 • Förmåga till balans
 • Själslig intuition
 • Förmåga till Mindfulness, Heartfulness och Soulfulness

 

MÅLGRUPP: För ledning och medarbetare.

 

VI VILL VETA MER OM UTBILDNINGEN