OM OSS

OM AKADEMI SJÄL TILL SJÄL

EN SKOLA MED SJÄL OCH HJÄRTA

Vår passion är att inspirera människor i alla åldrar att leda och leva sina liv med själ och hjärta.

Vår vision är att med glädje, engagemang och kunskap erbjuda människor, i både privata och professionella sammanhang, att älska sig själva och sina liv, både hemma och på jobbet.

Intentionen med våra kurser och samtal är att ge dig handfasta nycklar och konkret vägledning till balans och hälsa inom alla livsområden – fysisk, andlig, mental, ekonomisk och känslomässig. Att du upptäcker och förverkligar hela dig, din passion, dina drömmar och det du är unikt bra på.

LEV MODIGT MED ÖPPET HJÄRTA

Utbildningens syfte är att du hittar balansen mellan din inre och yttre natur och din inre skönhet. Att du stärker din intuition, din inre visdom och blir medveten om hur allt hör ihop, både det synligt och osynligt. Sedan delar du med dig av ditt guld till omvärlden – LEV MED SJÄL & HJÄRTA

Är väldigt tacksam för de kunniga, erfarna och passionerade personer som finns med och bidrar till innehållet i utbildningsprogrammet. Flera av dem kommer med som lärare i det utbud som skolan erbjuder framöver. De kommer då att presenteras mer ingående.

VÄRDEGRUND

ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – Vi föds inte med samma förutsättningar men vi föds alla med samma värde. Varje människa är lika värdefull och har rätt att leva sitt liv fullt ut efter sin bästa förmåga.

KUNSKAP – Vi behöver vara öppna för nya upptäckter och erfarenheter men också inse värdet av den kunskap som funnits i årtusenden – inget nytt under solen heter det ju. Kunskap är roligt, skapar hisnande nya världar och berättelser och omvandlar ignorans och rädsla till förståelse, nyfikenhet och handlingskraft.

GEMENSKAP – I dig blir jag till, det är väldigt sant då vi hela tiden speglar oss i varandra. När vi känner samhörighet med andra, både hemma och på jobbet, tillfredsställs två av de viktigaste mänskliga grundbehoven – att vara behövda och känna trygghet. Ensam är inte alltid så stark men tillsammans kan vi förändra allt.

KÄRLEK – Kärlek är en känsla men också en inställning hur vi ser på och behandlar oss själva och varandra. Det är också ett verb och genom att handla kärleksfullt ökar både medkänslan för andra och vår självmedkänsla. Den gör oss tacksamma och det är svårt att känna kärlek och rädsla samtidigt.

OM ÅSA SKÖLD

Jag började inom omsorgen och akutpsykiatrin redan på 80-talet. Sadlade därefter om och var länge verksam inom event marketing och har haft ett flertal längre samarbeten inom media.

Under 90-talet gick jag kurser i ledarskap, kommunikation, retorik och gruppdynamik, mycket för min egen personliga utvecklings skull. Men en bit in på 2000-talet återkom längtan efter att få vara  med och stötta människor i deras utveckling.

Bestämde mig då för att åter byta riktning i både livet och arbetslivet och utbildade mig till coach på Akademi Coachstjärnan och psykodramahandledare på Svenska Psykodramaskolan. Intresset av mer kunskap och fördjupning i människans utveckling fortsatte med grundkurs i kognitiv psykoterapi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och en utbildning som psykoterapeut steg 1, med systemisk och narrativ inriktning på Göteborgs Center för Kompetensutveckling.

Under de senaste åren har jag arbetat på behandlingshem med individuella terapisamtal och utbildning för grupper. Har hållit i kurser, terapisamtal och utvecklingsprocesser för både privatpersoner och företag.

Jag drivs av engagemang för, och tillit till, människors förmåga att läka och förändra sina liv till det bästa. Min passion är att skapa förutsättningar för människor att hitta sin passion och leva sin dröm.

Intresserade mig tidigt för holistisk esoterisk kunskap och går sedan flera år en pågående utbildning i Holistic & Intuitive Arts på Inner Quest Foundation i Kanada för Brian Robertson och Simon James.