OM OSS

EN SKOLA MED SJÄL OCH HJÄRTA

Vår passion är att inspirera människor i alla åldrar att leda och leva sina liv med själ och hjärta.

Vår vision är att med glädje, engagemang och kunskap erbjuda människor i både privata och professionella sammanhang holistisk personlig utveckling. Att tycka om sig själva och sina liv både hemma och på jobbet.

Intentionen med våra utbildningar, kurser och samtal är att du ska våga öppna upp hela dig och gå djupt in i din själs syfte och ditt hjärtas lust och längtan. Vi vill att du ska förverkliga och manifestera din passion, unika begåvning och hela potential.

 

Lev modigt med öppet hjärta

Det vi älskar att göra är vi också bra på – det är tänkt så. Visst är det fantastiskt? Men ibland tar det tid innan vi hittar in till den kraften i oss själva. Ibland blir vi rädda för känslan är så stark och vi tror att den ska förgöra oss. Så var det för mig, min passion och längtan var så stark att jag blev rädd och ville fly. In i något mindre angeläget och tryggt.

Låt inte din kraft och passion skrämma och hindra dig. Kom in i ditt innersta, din inre skönhet, vackra mittpunkt, och hitta din balans, tillhörighet och ovärderliga skatt. Dela sedan med dig och bjud omvärlden på ditt guld – LEV MED SJÄL & HJÄRTA

Utbildningens syfte är att hjälpa dig förstå både din inre och yttre natur. Få uppleva din gudomliga och andliga tillhörighet och mentala kapacitet. Då blir det begripligt, tryggt och roligt att leda och leva ditt liv.

Är väldigt tacksam för de kunniga, erfarna och passionerade personer som finns med och bidrar till innehållet i utbildningsprogrammet. Flera av dem kommer med som lärare i det utbud som skolan erbjuder framöver. De kommer då att presenteras mer ingående.

VÄRDEGRUND

ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – Vi föds inte med samma förutsättningar men vi föds alla med samma värde. Varje människa är lika värdefull och har rätt att leva sitt liv fullt ut efter sin bästa förmåga.

KUNSKAP – Vi behöver vara öppna för nya upptäckter och erfarenheter men också inse värdet av den kunskap som funnits i årtusenden – inget nytt under solen heter det ju. Kunskap är roligt, skapar hisnande nya världar och berättelser och omvandlar ignorans och rädsla till förståelse, nyfikenhet och handlingskraft.

GEMENSKAP – I dig blir jag till, det är väldigt sant då vi hela tiden speglar oss i varandra. När vi känner samhörighet med andra, både hemma och på jobbet, tillfredsställs två av de viktigaste mänskliga grundbehoven – att vara behövda och känna trygghet. Ensam är inte alltid så stark men tillsammans kan vi förändra allt.

KÄRLEK – Kärlek är en känsla men också en inställning hur vi ser på och behandlar oss själva och varandra. Det är också ett verb och genom att handla kärleksfullt ökar både medkänslan för andra och vår självmedkänsla. Den gör oss tacksamma och det är svårt att känna kärlek och rädsla samtidigt.

OM ÅSA SKÖLD

Jag började inom omsorgen och akutpsykiatrin redan på 80-talet. Sadlade därefter om och var länge verksam inom event marketing och har haft ett flertal längre samarbeten inom media.

Under 90-talet gick jag kurser i ledarskap, kommunikation, retorik och gruppdynamik, mycket för min egen personliga utvecklings skull. Men en bit in på 2000-talet återkom längtan efter att få vara  med och stötta människor i deras utveckling.

Bestämde mig då för att åter byta riktning i både livet och arbetslivet och utbildade mig till coach på Akademi Coachstjärnan och psykodramahandledare på Svenska Psykodramaskolan. Intresset av mer kunskap och fördjupning i människans utveckling fortsatte med grundkurs i kognitiv psykoterapi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och en utbildning som psykoterapeut steg 1, med systemisk och narrativ inriktning på Göteborgs Center för Kompetensutveckling.

Under de senaste åren har jag arbetat på behandlingshem med individuella terapisamtal och utbildning för grupper. Har hållit i kurser, terapisamtal och utvecklingsprocesser för både privatpersoner och företag.

Jag drivs av engagemang för, och tillit till, människors förmåga att läka och förändra sina liv till det bästa. Min passion är att skapa förutsättningar för människor att hitta sin passion och leva sin dröm.

Intresserade mig tidigt för holistisk esoterisk kunskap och går sedan flera år en pågående utbildning i Holistic & Intuitive Arts på Inner Quest Foundation i Kanada för Brian Robertson och Simon James.