LEV MED SJÄL & HJÄRTA

LEV MED SJÄL & HJÄRTA - Ett unikt program

Vi lever i en spännande tid, det har människor  sagt i alla tider men vår upplevelse är att det nu finns en stark längtan hos många att leva fria, hälsosamma och meningsfulla liv.

En längtan efter att leva efter värden som meningsfullhet, hälsa, medkänsla, kreativitet, gemenskap, kärlek och tolerans över alla gränser.

 

 

Tvärvetenskaplig grund

Utbildningsprogrammet LEV MED SJÄL & HJÄRTA står på en bred tvärvetenskaplig grund och erbjuder en ödmjuk, kraftfull och generös kombination av gamla visa traditioners esoteriska kunskap och aktuell forskning.

Holistic & Intuitive Art består av livskunskap som lägger den stadiga grunden i innehållet. Den beskriver många lager och nivåer av vår inre och yttre natur. Som våra andliga, fysiska, mentala, känslomässiga dimensioner och den lär oss allt om intuitionens kraft och intelligens. Den beskriver också vår kvantfysiska tillhörighet som hjälper oss skapa balans och hälsa på alla plan.

Den esoteriska kunskapen handlar om det ständigt pågående samspelet och relationen mellan det synliga och det osynliga, det logiska och det mystiska.

Den utvecklar flera aspekter och intelligenser hos dig som människa och erbjuder många upplevelser genom, och bortom, alla dina sinnen.

Tillsammans erbjuder innehållet i programmet många kraftfulla nycklar som är ovärderliga och hjälpsamma när du vill utveckla, läka och förändra dig själv.

 

Programmet LEV MED SJÄL & HJÄRTA är för dig som vill

  • Lära känna dig själv och skapa hälsa.
  • Skapa ditt liv med kreativitet och lekfullhet
  • Veta hur du bryter låsningar och negativa mönster.
  • Möta livets utmaningar med öppna ögon och vara trygg i förändringsprocesser.
  • Känna medkänsla, tacksamhet, gemenskap, kärlek, empati, meningsfullhet och alla de sinnestillstånd som gör livet innerligt att leva.
  • Leva i djup kontakt med din själs syfte och ditt hjärtas längtan.

Innehåll och pedagogik

Utbildningen följer ett tydligt upplägg som innebär att du lär dig om och utforskar ett steg i taget. Pedagogiken fokuserar på upplevelsebaserad inlärning och ger dig stort utrymme till egna erfarenheter både på och mellan utbildningstillfällena.

Det finns fem viktiga ord på L som är den gyllene tråden genom hela utbildningen.

 

5 L

LEKA –  Inspiration, spontanitet, kreativitet och lekfullhet är viktiga motorer i förändrings- och utvecklingsarbete och finns med som den röda, heliga tråden. Vi föds med stor lekfullhet och spontanitet, det är så vi tränar och lär nytt, genom att leka, härma och skapa våra berättelser. Det är precis lika hjälpsamt att leka och utforska när vi är vuxna.

LÄRA – Kunskap är utvecklingens moder. Den gör dig medveten och är förutsättningen för utveckling på alla plan i livet. När du har kunskap om livets logik och förunderliga mystik är det lättare att förändras och växa i den riktning du längtar efter. Men att lära nytt tar sin tid och förutsätter träning och repetition – gärna på ett lekfullt sätt.

LÄKA – Ibland finns det mönster, händelser och minnen som hindrar dig i livet. När du blir medveten om din berättelse kan du börja acceptera och förlåta både andra och dig själv. Då blir det möjligt att öppna upp och läka det som begränsar dig och precis som en alkemist omvandla det till nya värdefulla berättelser.

LEDA – Ditt inre personliga ledarskap är tillsammans med din intuition en kompass som guidar dig genom livet. Hur du leder dig själv färgar hur du leder andra. Först när du är trygg med, och vet hur du på bästa sätt leder dig själv, blir du tydlig och bra på att leda andra.

LEVA – Livet pågår och händer dig hela tiden i både stort och smått. Du kan välja att stå lite bredvid eller att vara mitt i det och uppleva det som händer med öppna sinnen. När du lever livet närvarande ger intuitionen dig alltid möjligheter till nya bra val. Det är aldrig för sent. Det är möjligt och viktigt att välja livet varje dag.

Hur går det till?

Vi varvar den teoretiska kunskapen, i form av kortare föreläsningar, med många övningar och stora möjligheter till egna upplevelser och erfarenheter. Flera av övningarna görs tillsammans med andra, en del på egen hand, och oftast finns de kreativa uttryckssätten med i övningarna.

Vi värdesätter gruppens betydelse väldigt högt. Att lära och utvecklas i gemenskap med andra är kraftfullt. Det innebär att du får tillgång till många människors olika erfarenheter och perspektiv som fördjupar och breddar ditt lärande och din egen utveckling.

 

Syfte och mål med utbildningen är att:

  • ge dig möjlighet att utveckla din personliga potential, läka det som hindrar dig och förändra det du inte längre behöver.
  • att du skapar hälsa på alla plan i ditt liv, fysisk, mental, andlig och emotionell.

Det är också viktigt att du på ditt eget sätt får ta till dig insikten att vi alla hör till och att ingen är övergiven. Att den gudomliga intelligensen ger alla ett syfte med livet och att alla är delaktiga och behövda. Att allt liv är värdefullt och i ständig naturlig transformation.

 

Läs mer om kurser och utbildning här.

Läs mer om helande samtal här

Börja din förändring redan nu!