KURS OCH UTBILDNING

KURS & UTBILDNING SOM UTVECKLAR, LÄKER OCH FÖRÄNDRAR

KURS OCH UTBILDNING SOM PASSAR ALLA

Utvecklas med ett unikt program

Utbildningsprogrammet  LEV MED SJÄL & HJÄRTA erbjuder ett tryggt sätt att lära känna hela dig själv. Upplägget gör det naturligt och begripligt att upptäcka dina dimensioner, förmågor och möjligheter och att skapa ett hållbart, lekfullt och hälsosamt liv.

För att du ska kunna ta till dig kunskapen på ett hållbart sätt sker utbildningen över tid. Den följer ett holistiskt system i naturliga steg som ger dig gott om tid till egna erfarenheter genom övningar och reflektion även mellan varje utbildningstillfälle.

Hela upplägget är utformat så att det skapar bästa tänkbara möjligheter till läkning och förstärker och stödjer hela din förändrings- och utvecklingsprocess.

 

LÄS MER HÄR

KÄNNER DU IGEN DIG?

 • Känner du dig modlös och maktlös ibland?
 • Jämför du dig med andra?
 • Har du nedvärderande tankar om dig själv?
 • Finns det minnen och händelser som hindrar dig?
 • Upplever du dig utmattad och omotiverad?
 • Känner du dig orolig, ångestfylld eller nedstämd?
 • Vill du kunna påverka din hälsa och känna mer glädje och meningsfullhet i livet?

NÄR DU GÅTT KURSEN:

 • Vet du att kropp, hjärna, känslor, själ och hjärta skapar ditt liv
 • Har du själv(med)känsla och upplever mening och samhörighet
 • Gör din passion och talang livet kreativt och lekfullt
 • Litar du på intuitionen och leder tryggt dig själv och andra
 • Samspelar du bra i din relation, familj och med dina barn
 • Lever du mer i nuet och skapar balans och hälsa

KURS- OCH UTBILDNINGSUPPLÄGG

När du är nyfiken på vad LEV MED SJÄL & HJÄRTA kan innebära för dig är välkommen att gå INTRODUKTIONSKURSEN. Den erbjuder två intensiva dagar med de första kunskaperna och upplevelserna i den esoteriska filosofin. Vi rekommenderar varmt att du går den även innan du påbörjar individuella samtal. Den ger en intensiv start och kraftfull första upplevelse att utvecklas vidare från.

Lite längre fram startar GRUNDUTBILDNINGEN som innehåller 5 delkurser under ett år. Du kan gå de olika stegen sammanhängande under ett år eller i din egen takt över längre tid.

Det finns många bra och viktiga anledningar till att utvecklas på bredare och djupare plan. Oavsett vad som är din speciella anledning är du varmt välkommen att växa tillsammans med oss.

Du har glädje av att lära känna dig själv både i privatlivet och på jobbet.

 

UNDER HÖSTEN 2020 STARTAR:

SENARE STARTAR ÄVEN:

 

 • GRUNDUTBILDNING – 5 delkurser med sammanlagt 10 heldagar under ett år.

 • FAMILJEVECKA – 5 heldagar för tre generationer

 • TEMAVECKA – 5-7 heldagar där introduktionskursen är en del av innehållet.

 

Här hittar du erbjudanden till företag 

VARMT VÄLKOMMEN NU BÖRJAR DITT NYA LIV