INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig

Akademi SJÄL TILL SJÄL AB (Norumshöjd 15, 417 45 GÖTEBORG) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

 

Beställningar av informationsmaterial och anmälningar till nyhetsbrev, utbildningar och kurser

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till kurser och utbildningar sparas bara så länge som det krävs för administrationen. De används vid utskick av kursmaterial och uppföljningar på kurser.

Lämnar du ditt samtycke vid anmälan kommer du även att få våra nyhetsbrev men kan vara säker på att uppgifterna aldrig lämnas ut till tredje part. Eftersom vi tar betalt för utbildningar och kurser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälan till terapeutiska samtal och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. Om du avanmäler dig så tar vi bort dig från våra utskickslistor.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och upprätthålla våra policys. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Akademi SJÄL TILL SJÄL och att få dina uppgifter rättade. Vill du veta hur Akademi SJÄL TILL SJÄL behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss.

 

När gäller vår integritetspolicy?

Vår integritetspolicy gäller för alla våra register och tjänster kopplade till vår hemsida.

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor och när du väljer att besöka dem gäller inte längre vår integritetspolicy.

 

Kontakta oss

Akademi SJÄL TILL SJÄL AB når du genom email: info@sjaltillsjal.se eller telefon: 0707-90 80 00.