TRO, DOGMER OCH BIOLOGI – EN VIKTIG OCH SPÄNNANDE BOK


TRO, DOGMER OCH BIOLOGI –
Hur vårt undermedvetna styr våra gener

Bruce H. Lipton, PH.D är sedan länge en internationellt erkänd auktoritet inom brobygget mellan vetenskap och andlighet.

Hans bok Tro, dogmer och biologi är ett både banbrytande och fantastiskt verk inom den nya tidens biologi. Den visar spännande vetenskapliga fakta om hur våra tankar påverkar kroppens celler.

 

EPIGENETIK – viktig kunskap som ändrar spelplanen

Bruce H Lipton upptäckte redan för 25 år sedan genom sin forskning att celler anpassar sig efter sin omgivning. Hans studier på cellmembranet förutspådde framtiden för det nya forskningsområdet epigenetik.

Den visar att kroppens celler anpassar sig efter sin omgivning och kan påverkas och ändras. De är alltså inte färdig kodade som forskarna länge trott. Den här kunskapen sätter hela Darwins teorier ur spel.

Lipton visar att vår hälsa och biologi inte är huggen i sten från födseln utan i allra högsta grad påverkas av hur vi lever, känner och tänker. Han bevisar att sinnet är mer kraftfullt än kemiska läkemedel för att återfå hälsan. Vi behöver bara bortse från naturvetenskapens ålderdomliga doktriner och se det holistiska perspektivet.

 

Enkelt språk, humor och illustrationer

Kunskapen i Liptons bok, som är översatt till svenska, passar fint in i  utbildningsprogram LEV MED SJÄL & HJÄRTA´s tvärvetenskapliga profil och filosofi.

Det är glädjande och hoppfullt att många moderna vetenskapsmän och kvinnor bekräftar det esoteriska, mystiska traditioner har beskrivit och praktiserat i årtusenden. Moderna instrument kan numera mäta och visa hur kraftfullt vårt medvetande är och den holistiska kopplingen mellan själ, sinne, känslor och materia.

Bruse Liptons bok om den nya biologin är ett efterlängtat motgift mot det materialistiska samhälle vi lever i idag. När du läst boken ser du på livet och dina möjligheter med andra klarare ögon.

 

Boken är härligt skriven med ett enkelt språk, humor och många illustrationer och exempel från vardagen.

Det är helt enkelt en väldigt intressant och spännande bok och den finns bland annat på ablibris.se

Du hittar många bra intervjuer och föreläsningar med Bruce Lipton på Youtube.