TILL FÖRETAG

LED MED SJÄL & HJÄRTA HELA FÖRETAGET TILLSAMMANS

KONSTEN ATT LEDA MED SJÄL OCH HJÄRTA

Ett företag mår bra av att ha medarbetare som är trygga och nöjda med sina liv. Men det är lika viktigt att vara nöjd både hemma och på jobbet. De flesta vet av erfarenhet hur det påverkar arbetet när det är jobbigt hemma, och tvärt om, hur det kan tära på relationerna hemma när det är tufft och mycket på jobbet.

Det bästa och mest framgångsrika sättet att stödja och utveckla sina medarbetare är att fokusera på helheten och låta hela personens livssituation spelar roll. Det leder i sin tur till många viktiga synergieffekter mellan privat- och arbetslivet som alla tjänar på.

Målet med vår verksamhet är att utveckla hela dina medarbetare så att de känner hela sig själva, sin potential och leder och lever sina liv med själ och hjärta både hemma och på jobbet.

 

Att leda med själ och hjärta innebär att du:

 • känner hela dig själv och har både själv(med)känsla och självförtroende.
 • genom ditt inre personliga ledarskap skapar mer närvaro och balans.
 • känner din passion och talang och vågar leva mer kreativt och lekfullt.
 • använder din själsliga intuition.
 • samspelar bättre i din relation, familj och med dina barn.

 

UNIK KOMBINATION AV SAMTAL OCH UTBILDNING 

LED MED SJÄL & HJÄRTA står på en bred tvärvetenskaplig grund och erbjuder en ödmjuk, kraftfull och generös kombination av gamla visa traditioners kunskap och dagsaktuell forskning.

Vårt mål och syfte är att erbjuda era medarbetare ett upplägga som innehåller både samtal och utbildning.  Att utveckla allas självkännedom och handlingskraft så att hela deras liv blir innehållsrikt och meningsfullt.

Utbildningsprogrammet ger konkreta och praktiska kunskaper och nycklar som är framgångsrika i att skapa utveckling och en djupare förståelsen till sig själv. Det erbjuder ett kraftfullt och tryggt sätt att utveckla det inre och yttre landskapet och ledarskapet.

Processen leder samtidigt till en helhets- och samsyn på hela företagets utmaningar och möjligheter.

 

________________________________________________________________________________________

Vi erbjuder ditt företag:

UTBILDNING FÖR ENSKILDA MEDARBETARE

Målet här är att fokuserar på både medarbetarens egna önskemål och de behov och sammanhang som personen är delaktig i på företaget.

Innehållet skapar grunden för en bra självkännedom och helhetsutveckling och tillvaratar synergieffekter mellan privat- och yrkeslivet

LÄS MER HÄR

 

UTBILDNING FÖR MINDRE ARBETSGRUPPER

Målet här är att fokusera på den mindre arbetsgruppen, upp till 8 -10 personer, som jobbar nära varandra. Här får de möjlighet till både individuella och gemensamma utbildningstillfällen.

Innehållet skapar grunden för en bra självkännedom och helhets utveckling och tillvaratar synergieffekter mellan privat- och yrkeslivet

LÄS MER HÄR

___________________________________________________________________________________________

 

Är det dags för ditt företag att lägga i 4-hjuls driften?

När alla jobbar på med sitt är det lätt att tappa riktningen och det gemensamma målet. Därför är det värdefullt att regelbundet sitta ner alla tillsammans och stämma av hur alla olika perspektiv av företaget går och har det.

Det är viktigt när:

 • vi tar ut gemensam kompassriktning – har samma mål och värdegrund
 • vi har en önskan om att gå från good to great
 • vi vill veta hur vi fungerar tillsammans – är rätt person på rätt plats?
 • vi behöver göra en kompetensinventering för kommande internutbildningar
 • det är något som inte stämmer – att göra utmaningar blir möjligheter
 • en person inte fungerar hos oss, med oss – vad blir bäst för alla?

 

När behöver enskilda medarbetare extra support?

 • Inför utvecklingssamtalet
  • ett eller flera coachande samtal där frågor och övningar förbereder och startar tankeprocesser som bäddar för ett mer dynamiskt och konstruktivt utvecklingssamtal
 • Vid övergång till en ledande roll
  • att hitta och förankra sitt inre ledarskapet för att på ett tryggt och bra sätt kunna utföra uppdrag där det ingår att leda andra. Det kan vara utmanande att gå från medarbetare till ledare på sitt jobb och därför är det nyttigt att göra alla perspektiv synliga
 • För egen utveckling 
  • utgår från personens egna önskemål och behov
 • Vid en personlig utmaning
  • det kan handla om skilsmässa, missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa, sorg eller något annat högst personligt som gör att livet blir skakigt under en period

 

Hela företaget mår bra av att:

 • Stå på stadig gemensam grund
  • att tillsammans bygga en trygg plattform bestående av gemensamt framarbetade värderingar, förhållningssätt, visioner och mål. De är också hjälpsamma i arbetet att förebygga mobbing och utanförskap
 • Lägga i 4-hjulsdriften
  • lära känna de fyra dimensioner (fysisk, mental, andlig och emotionell) vi som individer, men också företag och organisationer, består av och som när vi medvetet använder dem bidrar till starka synergieffekter och tydliga mervärden
 • Stärka mindre grupper
  • att stärka samarbetet och kommunikationen i mindre grupper som arbetar nära och dagligen med varandra
 • Synliggöra mindre självskapade grupper
  • och på ett respektfullt och tydligt sätt arbeta fram den lösning som blir en vinst för alla

 

När företag har ett klimat och en kultur som tillåter alla medarbetare att vara delaktiga, medansvariga och som dessutom visar att alla är behövda och välkomnar innovativa idéer och problemlösningar så vet vi att:

 • effektivitet och känslan av sammanhang ökar
 • lojalitet och ansvarstagande ökar
 • kreativa problemlösningar ökar
 • mobbing och utanförskap minskar
 • antalet friskdagar ökar
 • lönsamheten och vinsten ökar

 

Det är lätt att tycka om, och till och med älska, sitt jobb när du förstår vad du är delaktiga i och vet att du är viktig och behövd. Det gäller naturligtvis alla på företaget.

Ser fram mot möjligheten att få berätta mer om vårt utbildningsprogram och hur det kan vara hjälpsamt för dig och dina medarbetare. 

 

Vi vill veta mer