Arkiv för BÖCKER & KUNSKAP

MAGICIAN TO MYSTIC

Kategorier: BÖCKER & KUNSKAP, INSPIRATION och MAGAZINE.

A Mediumistic Path to a Spiritual Life. Av Brian Robertson och Simon James.   Den här boken är för dig som uppriktigt är nyfiken på andlig utveckling och vad mediumskap egentligen är. Den är för dig som undrar vad den filosofin kan spela för roll i våra egna liv. Hur den kunskapen påverkar oss mellanmänskligt och i ett holistiskt perspektiv. Det är många människor som är intresserade av och söker andlig utveckling på olika sätt. Många är också nyfikna på vad en människa som utbildat och utvecklat sig till medium egentligen är och gör. Det är få böcker som på ett kunnigt och begripligt sätt berättar om och förklarar meningen med, och essensen av, den djupt filosofiska, genomgripande, uråldriga esoteriska kunskap med rötter från människans begynnelse.   Action lika viktigt som insikt Brian Robertson och Simon James berättar med värme, kärlek och solid kunskap om hur upplysning kommer inifrån. Att den blir till störst glädje både för oss själva och andra genom handling – action. De berättar var och hur kunskapen hör hemma historiskt och religiöst och i vår samtid.  Innehållet i boken ger svar på många frågor om vårt eget sökande och möjligheter till andliga utveckling. Den beskriver vår förmåga till samhörighet, frid och tillhörighet långt bortom det religiösa perspektivet. Vi lär oss också att vi är andliga varelser som har mänskliga upplevelser och inte tvärt om.   Okunskap och fördomar om mediumskap Den här boken är långt ifrån den enkelspåriga och begränsade kunskap som en del TV program
Läs Mer…

TRO, DOGMER OCH BIOLOGI – EN VIKTIG OCH SPÄNNANDE BOK

Kategorier: BÖCKER & KUNSKAP, INSPIRATION och MAGAZINE.

TRO, DOGMER OCH BIOLOGI – Hur vårt undermedvetna styr våra gener Bruce H. Lipton, PH.D är sedan länge en internationellt erkänd auktoritet inom brobygget mellan vetenskap och andlighet. Hans bok Tro, dogmer och biologi är ett både banbrytande och fantastiskt verk inom den nya tidens biologi. Den visar spännande vetenskapliga fakta om hur våra tankar påverkar kroppens celler.   EPIGENETIK – viktig kunskap som ändrar spelplanen Bruce H Lipton upptäckte redan för 25 år sedan genom sin forskning att celler anpassar sig efter sin omgivning. Hans studier på cellmembranet förutspådde framtiden för det nya forskningsområdet epigenetik. Den visar att kroppens celler anpassar sig efter sin omgivning och kan påverkas och ändras. De är alltså inte färdig kodade som forskarna länge trott. Den här kunskapen sätter hela Darwins teorier ur spel. Lipton visar att vår hälsa och biologi inte är huggen i sten från födseln utan i allra högsta grad påverkas av hur vi lever, känner och tänker. Han bevisar att sinnet är mer kraftfullt än kemiska läkemedel för att återfå hälsan. Vi behöver bara bortse från naturvetenskapens ålderdomliga doktriner och se det holistiska perspektivet.   Enkelt språk, humor och illustrationer Kunskapen i Liptons bok, som är översatt till svenska, passar fint in i  utbildningsprogram LEV MED SJÄL & HJÄRTA´s tvärvetenskapliga profil och filosofi. Det är glädjande och hoppfullt att många moderna vetenskapsmän och kvinnor bekräftar det esoteriska, mystiska traditioner har beskrivit och praktiserat i årtusenden. Moderna instrument kan numera mäta och visa hur kraftfullt vårt medvetande är och den holistiska
Läs Mer…